Ačkoli na první pohled finální tisk připomíná fotografii, skenografický obraz je od klasické a makrofotografie velmi odlišný. Neobvykle vysoké obrazové rozlišení, překonávající jakýkoli komerčně dostupný fotoaparát, je jedním z hlavních faktorů, kterými se skenografie od fotografie velmi liší. Pro zachycení těchto obrazů nebyl použit fotoaparát, ale kvalitní digitální skener.

Dalšími podstatnými rozdíly jsou primární zvětšení (500-4000%), několik ohnisek zaostření, textura, blízkost, hloubka a perspektiva bez úběžníku. Obrazy nejsou zvětšovány při tisku a zachovávají si překvapivou úroveň detailu bez ohledu na velikost.


Zaostření

Fotografie: Jedno ohnisko zaostření

Skenografie: Zaostření stejné po celém obraze


Perspektiva

Fotografie: Perspektiva závisí na úhlu pohledu

Skenografie: Perspektiva bez úběžníku - vizuální plochost


Textura

Fotografie: Sledovaným cílem je celková kompozice a téma

Skenografie: Primárním cílem je textura (struktura povrchu) a detail


Blízkost

Fotografie: Předmět se jeví v určité vzádlenosti od objektivu

Skenografie: Žádná vzdálenost - předmět se jeví na dosah


Světlo

Fotografie: Vyžaduje vnější zdroj světla

Skenografie: Má přímé vnitřní světlo z vlastního zdroje